JPK

JPK

6 marca 2016

jpk-VAT

Jednolity Plik Kontrolny to elektroniczna postać ksiąg podatkowych i dowodów księgowych, które w ujednolicony sposób są przekazywane organom podatkowym. W ten sposób Ministerstwo Finansów chce lepiej przeciwdziałać nieprawidłowościom, Continue reading