JPK

6 marca 2016
JPK

jpk-VAT

Jednolity Plik Kontrolny to elektroniczna postać ksiąg podatkowych i dowodów księgowych, które w ujednolicony sposób są przekazywane organom podatkowym. W ten sposób Ministerstwo Finansów chce lepiej przeciwdziałać nieprawidłowościom, ścigać tych, którzy uchylają się od opodatkowania i poprawić ściągalność VAT-u.

Jednolity Plik Kontrolny może zawierać informacje z siedmiu obszarów: faktury VAT, dokumenty magazynowe, wyciągi bankowe, księgi rachunkowe, ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję przychodów. Ministerstwo Finansów zapowiada, że w przyszłości rozszerzy tę listę o raporty z kas rejestrujących, paragony oraz księgi i dowody dotyczące rozliczania akcyzy.

Jesteśmy gotowi
W najnowszych wersjach programów INSERT wprowadzono moduł e-Kontrole podatkowe, czyli wygodne i kompletne narzędzie (wraz z cyklicznie wydawanymi ulepszeniami), które umożliwi zbieranie, podgląd, weryfikację i wysyłanie danych. Jeśli Ministerstwo Finansów wprowadzi do JPK kolejne pozycje lub zmodyfikuje obecne – INSERT dostosuje programy do nowych przepisów. Stworzono też moduł e-Sprawozdawczość VAT, który umożliwi comiesięczne i obowiązkowe raportowanie ewidencji VAT.