kasa mała plus e

KASA MAŁA PLUS E

Ilość towarów - 3 000.
Nazwa towaru - 40 znaków.
Formy płatności - gotówka, karta, talon, czek, kredyt, przelew, konto klienta, waluta, (8)
Stawki PTU - 7.
Obsługa waluty Euro - tak.
Elektroniczna kopia - karta SD.