kasa nano e

KASA NANO E

Ilość towarów - 3 000.
Nazwa towaru - 40 znaków.
Formy płatności - gotówka, karta, talon, czek, kredyt, przelew, konto klienta, waluta, (8) + 5 definiowanych przez użytkownika, deaktywacja nieużywanych.
Stawki PTU - 7.
Obsługa waluty Euro - tak.
Elektroniczna kopia - karta SD.
Usługi busowe - możliwość wystawiania na kasie biletów zgodnie z cennikiem na wcześniej zaprogramowanych trasach.
Usługi czasowe - obsługa wypożyczalni, parkingów. Wydawanie kwitków i naliczanie opłaty zgodnie z zaprogramowaną tabelą opłat zależną od czasu.

NIP nabywcy na paragonie.