JPK_VAT e-kontrola podatkowa bez stresu

gotowi na JPK_VAT

Jednolity Plik Kontrolny.

JPK jest zbiorem danych, który powstaje poprzez wysyłkę informacji z systemów informatycznych przedsiębiorstwa.
Składa się z siedmiu struktur – zbiorów księgowych i podatkowych.
Należą do nich: księgi rachunkowe, wyciąg bankowy, informacje o obrocie magazynowym, faktury VAT,
ewidencja zakupów i sprzedaży VAT ujęte w deklaracji, podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja przychodów.

Organy podatkowe mogą żądać od firm przesłania całości lub niektórych informacji drogą elektroniczną.
Wszystkie elementy, które do tej pory występowały w różnych formatach, muszą zostać ujęte w jednym dokumencie.
Elektroniczna forma przekazywania danych do urzędu skarbowego ma obniżyć koszty i uciążliwość kontroli,
a także ułatwić pracę urzędników.
Przedsiębiorcy muszą przygotować się do wdrożenia rozwiązania pod względem technologicznym.
Warto w tym celu zapoznać się z wymaganiami ze strony Ministerstwa Finansów.

Od 1 lipca 2018 roku w formie elektronicznej będą przeprowadzane pełne kontrole.
Obowiązkiem zostaną objęte mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Będą przesyłać dane na specjalne żądanie organów podatkowych.
Takie rozwiązanie funkcjonuje już w systemach prawnych wielu państw Unii Europejskiej.

Struktury JPK. Siedem podstawowych elementów

Najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe są publikowane w formie siedmiu struktur logicznych (wynika z art. 193a. § 2 ordynacji podatkowej):

1. Księgi rachunkowe (JPK_KR) – m.in. zestawienia obrotów i sald, dane dotyczące dowodów księgowych, zapisy na kontach księgi głównej i w księgach pomocniczych;
2. Wyciąg bankowy (JPK_WB) – m.in. saldo początkowe i końcowe wyciągu, numer IBAN rachunku, dane o poszczególnych transakcjach;
3. Magazyn (JPK_MAG) – m.in. informacje o ruchu towarów w magazynie (przyjęciu, wydaniu i rozchodzie);
4. Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT) – jedna z najważniejszych struktur, zawiera m.in. wszystkie informacje o zakupie i sprzedaży VAT (np. datę sprzedaży, numery dokumentów, informacje o wystawcach faktur);
5. Faktury VAT (JPK_FA) – m.in. dane z faktur sprzedaży (faktury zakupu nie podlegają strukturze JPK);
6. Podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) – strukturę sporządzają wyłącznie przedsiębiorcy z KPiR w formie elektronicznej;
7. Ewidencja przychodów (JPK_EWP) – struktura przeznaczona wyłącznie dla firm prowadzących ewidencję przychodów (podatników ryczałtowych), zawiera m.in. kwoty poszczególnych przychodów czy daty wpisów;

Każdy z elementów określa zakres i format informacji, które będą dostarczane do organów podatkowych.
Oprócz tego, zawiera dane identyfikujące podatnika, system księgowy, a także wzmiankę o producencie oprogramowania
używanego do stworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego przez firmę.

Jednolity plik kontrolny obowiązywać będzie wszystkich przedsiębiorców którzy korzystając z programów komputerowych
do prowadzenia księgowości podatkowej, z tym że obowiązki dla każdej grupy zostały rozłożone w czasie.

Obowiązkowa wysyłka rejestrów VAT w formacje JPK

Obowiązek comiesięcznego wysyłania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT do urzędu obowiązuje od:

1 lipca 2016r.         – duże podmioty
1 stycznia 2017r.     – małe i średnie podmioty
1 stycznia 2018r.     – mikro przedsiębiorców.

Składanie pliku JPK_VAT

Plik JPK-VAT trzeba składać za okresy miesięczne, do 25 dnia kolejnego miesiąca. To oznacza, że podmioty rozliczające się z podatku VAT miesięcznie, wraz z deklaracją VAT-7 składają JPK_VAT.

Sankcje karne

Niewywiązanie się z obowiązku terminowego przekazania plików JPK wiąże się z konsekwencjami finansowymi i karą porządkową w wysokości do 2800 zł.  Dlatego, jeżeli przedsiębiorca nie może w określonym terminie przekazać plików JPK, powinien o tym poinformować organ wskazując przyczyny niedotrzymania terminu oraz wskazać termin, w którym wypełni obowiązek.
W przypadku udowodnienia celowego udaremniania czynności kontrolnych organom podatkowym, na podstawie art. 83 Kodeksu karnego skarbowego podatnikowi grozi kara grzywny do 17 769 600 zł.

Jak się przed tym zabezpieczyć?

Posiadać aplikacje, które pozwolą generować JPK. InsERT jest na to przygotowany. Wystarczy aktywny abonament, który gwarantuje dostęp do najnowszych wersji programów. Od wersji 11 linii InsERT nexo i wersji 1.44 linii InsERT GT wprowadzono moduł e-Kontrole podatkowe, który umożliwia pełną obsługę JPK. Natomiast raportowanie ewidencji VAT (za pomocą modułu e-Sprawozdawczość VAT) jest dostępne dla wszystkich użytkowników najnowszych wersji programów, również tych bez abonamentu.